El periple de Jêla

El còmic fa part de 136 pàgines de reportatges, entrevistes i articles d’anàlisi i opinió sobre un dels grans temes de 2016: la crisi de la Mediterrània. Presentació el 14 de desembre.

The comic is part of 136 pages of reports, interviews and articles of analysis and opinion on one of the major 2016 themes: the crisis in the Mediterranean. Presentation on December 14th

Presentem MAR CRÍTICA amb un debat sobre la Mediterrània en crisi, el dia 14 al CCCB

Procés de creació:

Algunes pàgines:

   

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *